Rail Freight Forward-coalitie: boodschap door heel Europa verspreid van COP24 naar COP25

06 december 2019

Nieuws

Wat in december 2018 begon als een initiatief van vijf spoorwegmaatschappijen op de VN-klimaatconferentie COP24 in het Poolse Katowice is uitgegroeid tot een sterke Europese beweging met 15 leden. Met de campagne ‘Noah’s Train’ verspreidt Rail Freight Forward al een jaar door heel Europa zijn boodschap om de hoeveelheid per spoor vervoerde goederen te verdubbelen omwille van het klimaat, en op de VN-klimaatconferentie COP25 in het Spaanse Madrid wil het die boodschap wederom sterk benadrukken. Europa moet het modale aandeel van zijn vrachtvervoer per spoor vergroten tot minstens 30% in 2030 om het negatieve effect van goederenvervoer op de planeet en de mobiliteit drastisch te verminderen.

De visie van klimaatvriendelijk goederenvervoer

Rail Freight Forward is een pan-Europees initiatief. Het doel is het publiek en beleidsmakers in Europa zicht ervan bewust te maken dat spoorgoederenvervoer een essentiële oplossing is voor het klimaatprobleem. De transportsector is een van de grootste veroorzakers van de CO2-uitstoot en het broeikaseffect. Vrachtvervoer overhevelen naar het spoor is de snelste en meest directe manier in de strijd tegen nog meer CO2-uitstoot en klimaatverontreiniging. Er moet nog veel gebeuren voor deze modal shift. Allereerst moeten er eerlijke concurrentievoorwaarden komen tussen spoor- en wegvervoer door bijvoorbeeld belastingverlichting voor tractiestroom en in heel Europa duidelijke tolregels voor het wegvervoer. Daarnaast moet er verdere vooruitgang worden geboekt bij de harmonisatie van procedures en voorschriften op EU-niveau en het verminderen van formaliteiten aan de landsgrenzen. Dit moet leiden tot een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer, dat deze hindernissen niet kent. Zo niet, dan zal Europa de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs van 2016 niet halen.

Rail Freight Forward (RFF) en Noah’s Train: één jaar later

Rail Freight Forward heeft in één jaar tijd al veel bereikt. Sinds het begin op de COP24 in december 2018 heeft Noah’s Train, de klimaatambassadeur van de coalitie, 16 steden in heel Europa aangedaan om de boodschap ‘30% in 2030’[1] te verspreiden. De trein telt in totaal 19 containers die prachtig door straatartiesten werden bespoten met dieren van over de hele wereld en is met een lengte van ruim 200 meter ’s werelds langste mobiele kunstwerk. Via traditionele en sociale media heeft de boodschap van Noah’s Train van RFF inmiddels al zeker 1 miljoen Europese burgers bereikt, en het aantal volgers en medestanders groeit nog steeds. In de loop van het jaar hebben zich nog eens tien Europese spoorwegmaatschappijen bij de coalitie aangesloten; de beweging groeit en de overtuiging neemt toe om het klimaat te helpen beschermen door meer vrachtvervoer van de weg naar het spoor over te hevelen.   

Resultaten in België

Rail Freight Forward is erin geslaagd een Europese coalitie met partners uit de spoorvrachtsector te vormen. Een primeur. Naast campagne voeren in Europa werken de spoorwegmaatschappijen ook landelijk aan een aantal projecten.

Samen met de andere spoorgoederenvervoerders actief in België heeft Lineas het Belgian Rail Freight Forum opgericht, dat zich ten doel stelt het aandeel van het spoorgoederenvervoer in België te vergroten van 10% tot 16%. Uiteindelijk moet de transportsector een intelligent multimodaal systeem worden met het spoor als ruggengraat. De eerste concrete stap werd gezet in juli 2019, toen de spoorgoederenvervoerders de krachten bundelden met Febetra en maatregelen presenteerden voor meer multimodaal vervoer. Door de overslagkosten voor wegvervoerders te compenseren met een cheque van EUR 40 voor elke naar het spoor overgehevelde eenheid – een investering van 30 miljoen euro per jaar – kan de overheid 6% van het momenteel via de weg vervoerd volume overhevelen naar het spoor. Met steunmaatregelen voor wegvervoerders die in geschikte infrastructuur of geschikt materieel investeren, kan deze modal shift nog meer gestimuleerd worden.

Rail Freight Forward: www.railfreightforward.eu

Belgian Rail Freight Forum: www.railfreight.be[1] Rail Freight Forward streeft ernaar het modale aandeel van het spoorgoederenvervoer te vergroten tot minimaal 30% in 2030.

Nieuws