Belgische spoorgoederenvervoerders steunen de oproep voor een nationaal mobiliteitspact in 2019

05 mei 2019

Nieuws

Het Belgisch Forum van Spoorvrachtoperatoren steunt de oproep voor een nationaal mobiliteitspact die vandaag werd gedaan door Greenpeace, Trein Tram Bus, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie. De ngo’s roepen de volgende regering op om prioriteit te geven aan mobiliteit, het accent te leggen op spoorvervoer (voor passagiers én goederen) als ruggengraat van het toekomstige vervoersmodel en een echt mobiliteitsbeleid te voeren dat een modal shift van de weg naar het spoor bevordert.

Als spoorgoederenvervoerders steunen we dit pact unaniem”, zegt Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgisch Forum van Spoorvrachtoperatoren. “Naar verwachting groeit het vervoer tussen nu en 2030 met 30%, waardoor onze afhankelijkheid van het wegvervoer steeds onhoudbaarder wordt. Onze regering moet een intelligente vervoersmix stimuleren met het spoor als ruggengraat. De Belgische spoorgoederenvervoerders maken zich sterk om de volumes per spoor tussen nu en 2030 te verdubbelen.

Wat moet er gebeuren om het spoor te stimuleren?

In de oproep voor een nationaal mobiliteitspact wordt onze regering gevraagd om een nieuwe taak aan Infrabel op te leggen. Die taak moet erop gericht zijn om zo veel mogelijk passagiers en goederen via zijn netwerk te vervoeren door – wat vracht betreft – ervoor te zorgen dat het besturen van een trein net zo eenvoudig is als het besturen van een vrachtwagen. Dit bevordert een betere aansluiting van de nationale spoorwegnetten op één geharmoniseerd Europees net en vereist een verlaging van de treinpadkosten.

Het Belgisch Forum van Spoorvrachtoperatoren vraagt de regering bovendien om transportbedrijven te belonen die voor duurzame vormen van vervoer kiezen, zoals het spoor. Het is bewezen dat het spoor concurrerend is, maar door de op- en overslag is het uiteindelijk duurder. Als de regering de op- en overslagkosten van bedrijven gedeeltelijk vergoedt, zou dat een belangrijke stap zijn om goederen van de weg naar het spoor te verschuiven.

Beperkte investering, grote impact

De volgende regering kan deze maatregelen nemen zonder grote investeringen. Verdubbeling van de volumes per spoor kan een extra uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2 en 2000 ton fijnstof plus een totale stagnatie in 2030 vermijden. De spoorinfrastructuur is al aanwezig”, zegt Paul Hegge, “het is een kwestie van de beschikbare middelen op de juiste manier toewijzen en efficiënt gebruiken. Het is mogelijk. En het kan relatief snel, goedkoop en in ieders voordeel gebeuren.

Nieuws