Onze missie: de modal shift

Onze missie is om zulke superieure spoorproducten en -diensten aan te bieden dat klanten de shift maken van de weg naar het spoor. Hierdoor kunnen ze hun bevoorradingsketen verbeteren en tegelijkertijd hun impact op mobiliteit, klimaat en luchtvervuiling verminderen.

Hoognodig: de modal shift 

Het vrachtvervoer is goed voor bijna 10% van de totale CO2-uitstoot in Europa. Dat mag niet verwonderen wanneer we weten dat 75% van alle transport over de weg, met vrachtwagens, gebeurt. Het resultaat is al zichtbaar: Elk jaar verliest iedere chauffeur 120 uur in de files en sterven er 50.000 mensen voortijdig omwille van luchtvervuiling en wegongevallen.

Naar verwachting groeit het goederenvervoer tussen nu en 2030 nog met 30%. Dat is ongeveer de omvang van de hele Duitse markt voor goederenvervoer ofwel 1 miljoen extra vrachtwagens op de Europese wegen. 

Indien er niets verandert zal de impact op ons milieu en onze samenleving rampzalig zijn.

We moeten dringend werk maken van de modal shift van de weg naar het spoor.

 Waarom per spoor?

Vrachtvervoer via het spoor is een veel klimaatbewustere vervoerswijze:

• Het spoor stoot 9 keer minder CO2 uit
• Het spoor veroorzaakt 8 keer minder luchtvervuiling
• Het spoor verbruikt 6 keer minder energie dan de weg.

En het spoor biedt een oplossing voor ons mobiliteitsprobleem.

LET'S MODAL SHIFT!

Hoe pakken we dit aan? 

De modal shift in het DNA van Lineas. Door zulke superieure spoorproducten en -diensten aan te bieden, willen we onze klanten overtuigen de shift maken van de weg naar het spoor. 

Daarnaast richtten we in december 2018 met andere Europese spoorvrachtoperatoren Rail Freight Forward op.Deze coalitie heeft de ambitie om tegen 2030 het aandeel volumes van goederenvervoer per te verdubbelen. 

In België besloten lokale spoorvrachtoperatoren ook de handen in elkaar te slaan en de Europese ambitie op nationaal niveau te vertalen. Onder de naam 'Belgian Rail Freight Forum', ijveren we om het rijden van een trein in België zo gemakkelijk te maken als het rijden van een truck.