Le climat et la mobilité bénéficiaires directs du transport de marchandises par rail

30 novembre 2016

Presse

De verwachting van het Federaal planbureau is momenteel dat het vrachtvervoer van 2015 tot 2020 met 6% zal stijgen.
Het wegtransport heeft zijn grenzen bereikt, maar daarom nog niet de logistieke sector. De spoorsector plant de komende 5 jaren 75% meer goederen via het spoor te vervoeren dan vandaag en op die manier het spooraandeel jaarlijks met één procent te verhogen. Aangezien het spoortransport tot 8 maal minder CO2 uitstoot en veel minder de lucht vervuilt dan het wegtransport, heeft dit een directe impact op de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen. Ook zouden liefst 32.000 vrachtwagens per dag op onze wegen vermeden worden.

Concurrentieel aanbod spoorproducten leidt tot groei spooraandeel en tot behoud van de rol van België als logistieke draaischijf.
Verladers of transporteurs hebben vaak nog het idee dat spoorvervoer traag, onbetrouwbaar en weinig flexibel is. B Logistics is de voorbije jaren echter niet alleen financieel gezond geworden, maar heeft ook de kwaliteit van vrachtvervoer over spoor drastisch verbeterd en een innovatief spooraanbod uitgebouwd. Vandaag biedt B Logistics met haar Green Xpress Network* concurrentiële spoorproducten aan die volledig aan de vraag van de klant beantwoorden: een duurzame transportoplossing, met korte transittijden, hoge frequentie en betrouwbaarheid evenals transparantie binnen Europa.
Belangrijke industriële groepen uit de staalsector, de chemie en de autobouw kiezen vandaag expliciet voor deze premium spoorproducten met een stiptheid van ongeveer 95%, een differentiërende service en een uitstekende performantie. Net zoals B Logistics engageren zij zich om de modal shift naar het spoor te realiseren.
De verwachting van het Federaal planbureau is momenteel dat het vrachtvervoer van 2015 tot 2020 met 6% zal stijgen. B Logistics is er van overtuigd dat de onderneming, samen met sectorcollega's en de binnenvaart, deze voorspelde aangroei van goederentransport kan absorberen door een echte modal shift. De spoorsector plant de komende 5 jaren 75% meer goederen via het spoor te vervoeren dan vandaag. Dit betekent een jaarlijkse groei van 1% van het aandeel spoorvervoer (nu 8%). B Logistics is er van overtuigd daar een significante bijdrage toe te kunnen leveren dankzij haar aanbod concurrentiële en kwalitatieve spoorproducten.
Geert Pauwels, CEO B Logistics: “Wij bieden vandaag een waardig alternatief voor het wegvervoer. Ik doe een warme oproep aan de transporteurs en verladers om hun vooroordelen over het spoor opzij te zetten en het gemoderniseerde spooraanbod uit te proberen. Onze maatschappij, de mobiliteit en het klimaat kunnen er alleen op vooruit gaan.”
Goederenvervoer per spoor zorgt jaarlijks voor 400.000 T minder CO2 uitstoot tegen 2021
Aangezien het spoortransport 8X minder CO2 uitstoot dan het wegtransport, heeft dit tevens een directe impact op de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen. Met een jaarlijkse groei van 1% van het spooraandeel in de modal split, zal er dankzij het goederenvervoer per spoor vanaf 2021 per jaar 406.000 t CO2 equivalent per jaar minder uitgestoten worden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Belgische en Vlaamse klimaatdoelstellingen.
Daarnaast heeft spoortransport niet enkel een positief effect op de CO2 uitstoot, tevens wordt er minder Nox (Nitrogen Oxyde) uitgestoten, en wel 94% minder dan het wegvervoer. Ook de emissie van fijnstof is bij de trein 44% lager dan bij de truck.
B Logistics teert niet enkel op de intrinsieke voordelen van het spoorvervoer. De onderneming is zelf ook actief bezig met het uitrollen van een eco-driving programma bij al haar machinisten waarbij het gemiddeld electriciteitsverbruik per rit met meer dan 20% daalt.
Meer goederen op het spoor resulteert in 9% minder vrachtwagens op de weg
De mobiliteitsproblemen komen dagelijks aan bod in de media. Nochtans is er een concurrentieel alternatief waar transporteurs en verladers te weinig beroep op doen. Met één trein kan de vracht van 50 vrachtwagens worden vervoerd. Bovendien is het spoor een pak veiliger dan het wegvervoer.
Ten opzichte van een toekomstscenario waarbij het marktaandeel van het wegtransport onveranderd op 77,7 % zou blijven, zouden liefst 32.000 vrachtwagens per dag op onze wegen vermeden worden. Hierdoor zou - zelfs in het geval van sterk stijgende volumes in haventrafieken - de congestie kunnen afnemen.
*Green Xpress network: Het Green Xpress Network is een netwerk van rechtstreekse, snelle, betrouwbare en frequente spoorverbindingen tussen België en economische hubs in Europa (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechische Republiek, Zweden, Roemenië). De treinen rijden volgens een vaste dienstregeling, zodat de klanten perfect op de hoogte zijn van de vertrek- en aankomsttijden (siding-to-siding). De gemiddelde stiptheid van de Xpress-producten ligt hoger dan 95%, wat ongeëvenaard is in de markt. Door het bundelen van de goederenstromen zet B Logistics een echt competitief spoorproduct in de markt en benut de onderneming de voordelen van het spoor ten volle.

Actualités